camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlVerkeersweetjes

Antwoorden op diverse vragen m.b.t. de Nederlandse verkeerswet


Algemeen:

Mag je gaan rijden met een bevroren achterruit?
Antw: Ja, in de Wegenverkeerswet is bepaald, dat wanneer een voertuig beschikt over een achteruitkijkspiegel met voldoende zicht aan de rechterzijde het niet verplicht is om de achterruit ijsvrij te maken. Het is natuurlijk wel verstandig om pas te gaan rijden wanneer het zicht voldoende is.

Wat is het wettelijke minimum van de profieldiepte van een autoband?
Antw: Bij wet is een minimum profieldiepte van 1,6 mm vastgesteld. In de praktijk adviseren deskundigen om de band eerder te vervangen.

Vijf zitplaatsen met gordel - mag je met z‚€ôn zessen in de auto?
Antw: Ja, zolang er geen sprake is van gevaarzetting is het toegestaan om met meer personen in een auto te zitten, dan het aantal in de auto aanwezige gordels. In het voertuigreglement is wel bepaald, dat wanneer er voldoende gordels aanwezig zijn (verplicht op alle naar voren gerichte zitplaatsen bij personenauto‚€ôs die na 31 december 1989 in gebruik zijn genomen) deze door eventuele passagiers gedragen moeten worden.

Moet de politie altijd optische en geluidssignalen voeren als ze op weg naar een melding de verkeersregels overtreed?
Antw: Nee, politiemensen zijn niet verplicht om optische en geluidssignalen te voeren. Ook zonder sirenes en zwaailicht mogen bestuurders van een (on)opvallende politieauto afwijken van de verkeersregels, mits dat nodig is voor de uitoefening van hun taak en mits de veiligheid van het verkeer zoveel mogelijk is gewaarborgd. Niettemin moeten bestuurders van politieauto‚€ôs zich net als iedereen houden aan artikel 5 en 6 van de Wegenverkeerswet (strafbaarstelling van het veroorzaken van gevaar of hinder resp. het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld, waarbij doden of gewonden vallen). Ook politieagenten moeten zich in dergelijke gevallen voor de rechter verantwoorden.

Ben je verplicht om te stoppen als je een ongeluk ziet gebeuren?
Antw: Alleen als er sprake is van ogenblikkelijk levensgevaar. Het Wetboek van Strafrecht spreekt in artikel 450 over "hij die getuige is van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert en nalaat deze die hulp te verlenen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan." Er is overigens geen specifieke verkeerswetgeving op dit gebied.

Je rijdt op een provinciale weg waar d.m.v. een doorgetrokken streep een inhaalverbod geldt. Mag je wel een langzaam rijdende tractor inhalen?
Antw: Nee, in het Reglement verkeerstekens en verkeersregels is geregeld dat bestuurders een doorgetrokken streep niet mogen overschrijden en zich niet links van een doorgetrokken streep mogen bevinden, tenzij er aan de rechterzijde een onderbroken streep is aangebracht.

Je rijdt op de in/uitvoegstrook, rechts van de blokmarkering. Mag je wel/niet een voertuig rechts inhalen?
Antw: Ja, als je je aan de rechterkant van de blokmarkering bevindt, mag je voertuigen inhalen die zich aan de linkerzijde van de blokmarkering bevinden. Wanneer er geen vluchtstrook naast de uitvoegstrook aanwezig is, is het overigens veiliger om dit niet te doen.

Is agressief rijgedrag verboden?
Antw: Ja, de wet kent het begrip ‚€ėagressief rijgedrag‚€ô niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet verboden is. Agressief rijgedrag kan worden aangepakt via artikel 5 uit de Wegenverkeerswet, waarin staat dat het verboden is om ‚€ėzich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd‚€ô. Als agressief rijgedrag tot een ongeval met (dodelijke) slachtoffer(s) leidt, dan geldt artikel 6 van de Wegenverkeerswet: "Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt, waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat." Overigens staan een aantal gedragingen die vallen onder de noemer agressief rijgedrag, zoals bijvoorbeeld kort volgen (het zogenaamde bumperkleven), wel in de wet genoemd.

Voor welke voertuigen geldt het bord F3 (inhaalverbod vrachtauto‚€ôs)?
Antw: Het bord geeft aan dat het voor vrachtwagens verboden is om motorvoertuigen in te halen. Bussen en auto‚€ôs met een aanhanger mogen w√©l inhalen.

Als je auto onverhoopt te water raakt, kun je dan beter wel of geen autogordels dragen?
Antw: Zonder gordel loop je grote kans bewusteloos te raken door de klap waarmee de auto het water raakt. In ruim 50% van de verdrinkingsongevallen is bewusteloosheid de oorzaak, terwijl de gordel in nog geen 2% van de gevallen een rol speelde (en in die situaties biedt een life-hammer met gordelsnijder uitkomst).

Ben je verplicht om onderweg je kenteken en rijbewijs bij je te hebben?
Antw: Ja, je moet altijd direct je rijbewijs, kentekenpapieren en ‚€ďindien van toepassing- je APK-keuringsbewijs kunnen tonen. Het gaat daarbij om de originelen, kopie√ęn volstaan niet. Een uitzondering op die regel is het kentekenbewijs van een aanhanger: daarbij volstaat een kopie wel, mits je binnen een week het origineel kunt tonen.

Mag je overdag bij een enorme hoosbui je mistachterlicht aansteken?
Antw: Nee, mistachterlichten mogen alleen worden gevoerd bij mist of sneeuwval met een zicht van minder dan 50 meter. Bij zware regen mag het dus niet, omdat het mistachterlicht verblindend werkt. Mistlampen vòòr mogen in zo'n situatie wel gevoerd worden (bij mist, sneeuwval en regen, als het zicht ernstig wordt belemmerd).

Je auto start niet en moet worden aangesleept. Wat is de maximale afstand die tussen jouw auto en het slepende voertuig mag zitten?
Antw: bestuurders van motorvoertuigen mogen een ander motorvoertuig slepen als de afstand tussen de twee voertuigen niet meer dan 5 meter bedraagt.

Je gaat naar wintersport in Oostenrijk. Wat moet je verplicht in je auto hebben?
Antw: In Oostenrijk ben je verplicht om sneeuwkettingen en een verbandtrommel bij je te hebben. In Nederland is dat niet verplicht. Sterker nog: in Nederland mag het loopvlak van de band geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden kunnen uitsteken (art. 5.2.27.7 Voertuigreglement).

Mag je op een rotonde rechts inhalen?
Antw: Ja, op en vlak voor een rotonde mogen alle bestuurders elkaar links en rechts inhalen (art.48 RVV 1990).

Ben je verplicht om een gevarendriehoek bij je te hebben?
Antw: Nee, het is niet verplicht om een gevarendriehoek bij je te hebben, maar het is wel verplicht om bij pech in sommige gevallen een gevarendriehoek te plaatsen. Volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) is het verplicht om bij pech een gevarendriehoek te plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen) dat niet tijdig door andere bestuurders kan worden opgemerkt en waarvan de knipperende waarschuwingslichten (alarmlichten) niet werken.

Een oude heer, duidelijk moeilijk ter been, wil oversteken, terwijl 50 meter verder een zebrapad is. Moet je stoppen?
Antw: Ja, volgens de wet moeten bestuurders blinden, voorzien van een witte stok met een of meer rode ringen en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan (artikel 49 lid 1, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).

Welk Zuid-Europees vakantieland kent de meeste verkeersdoden per 100.000 inwoners?
Antw: Portugal heeft de twijfelachtige eer om het meest verkeersonveilige land van Europa te zijn. Daar vallen per 100.000 inwoners ongeveer 21 verkeersdoden. Griekenland doet het niet veel beter met 19,3 verkeersdoden per 100.000 inwoners. In Nederland vallen er 6 verkeersdoden per 100.000 inwoners.

Je hebt bij de bouwmarkt materialen gekocht die nét niet in je (personen)auto passen; je moet de materialen een stukje door de zijruit steken. Mag je zo gaan rijden?
Antw: Bij personenauto‚€ôs mag de lading maximaal 20 cm. aan de zijkant uitsteken. Wel moet je ervoor zorgen dat de uitstekende delen niet scherp zijn (evt. inpakken).

Mag je op de rijbaan skeeleren/rollerskaten?
Antw: Nee, skaters worden volgens de wet gelijkgesteld met voetgangers en mogen dus niet op de rijbaan rijden. Alleen als voetpad, trottoir, fietspad en fietsstrook ontbreken, mogen skaters gebruik maken van de rijbaan.

Welke regels moeten bestuurders van brommobielen volgen?
Antw: De regels voor personenauto‚€ôs, brommobielen moeten de regels voor personenauto‚€ôs (formeel: motorvoertuigen) volgen en moeten dus altijd op de rijbaan rijden.

Moet je voorrang verlenen aan een touringcar die bij een bushalte wil wegrijden?
Antw: Binnen de bebouwde kom behoor je voorrang te geven aan alle bussen die bij een bushalte willen wegrijden, dus zowel aan lijnbussen als aan touringcars.

Ik sta vooraan in het voorsorteervak voor linksaf, maar ik zie ineens dat ik rechtdoor moet. Mag ik nog van richting veranderen?
Antw: Nee, je bent verplicht om de aangegeven rijrichting te volgen. In een voorsorteervak ben je verplicht om de aangegeven rijrichting te volgen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van ‚ā¨ 95,-.

Wie heeft er voorrang bij het wisselen van rijstrook in een weefvak?
Antw: Als twee voertuigen van rijstrook wisselen, heeft geen van beide bestuurders voorrang. Als het tot een aanrijding zou komen (wat te voorkomen is door goed op elkaar te letten en in goed samenspel in- en uit te voegen), dan wordt de schade over beide bestuurders verdeeld.

Is het toegestaan om op de stoel naast de bestuurder een kinderzitje te monteren terwijl rechts een airbag is gemonteerd?
Antw: Ja, er is geen verbod op de plaatsing van een kinderzitje naast de bestuurdersplaats. Wanneer rechts in de auto een (niet-uitschakelbare) airbag zit, is het echter onverstandig om op deze plaats een kinderzitje te monteren i.v.m. de verwondingen die een kind kan oplopen ten gevolge van het uitklappen van de airbag.

Mag je huisdieren ‚€ėlos‚€ô in de auto vervoeren?
Antw: Ja, er is geen wet- of regelgeving die het vervoer van huisdieren regelt. Wel geldt, dat er geen sprake mag zijn van gevaarzetting bij het rijden of hinder omdat bijvoorbeeld het zicht wordt beperkt of de aandacht van de bestuurder wordt afgeleid. Het verdient daarom aanbeveling waar mogelijk gebruik te maken van en speciale riem voor huisdieren of bijvoorbeeld een hondenrek.

Lees verder over snelheid, tweewielers en alcohol in het verkeer ¬Ľ


zie ook verkeer:
-
- aantal zitplaatsen
- CBR theorie-examen
- het nieuwe rijden
- motorrijtuigenbelasting
- nieuw kenteken
- Nightguide koplampen
- Oostenrijk
- op weg in Duitsland
- op weg in Frankrijk
- op weg in Spanje
- Op weg in Spanje
- reflectievest
- rijbewijs B of BE
- snelheidsbegrenzer
- verkeersborden
- winterbanden

zie ook wetgeving:
-
-
-
-
- 1 persoon 1 paspoort
- aantal zitplaatsen
- bpm tabel
- bpm taxatierapport
- camperinvoer B -> N
- Check online voertuiggegevens
- doorzoeken camper
- Een kampeerauto is:
- energie label
- inrichtingseisen
- invoerbepalingen dieren
- kinderzitje en wet
- liinks camperverzekeringen
- motorrijtuigenbelasting
- nettocatalogusprijs?
- Oostenrijk
- Op weg in Spanje
- RDW voertuiggegevens
- RDW-keuring Navigator
- RDW: import & ombouw
- reflectievest
- regelgeving kinderzitjes
- snelheidsbegrenzer
- Verhoging maximumsnelheid
- wanneer gordels dragen
- zitplaatsen kampeerauto
 

Bron: Bureau verkeershandhaving van het O.M.

laatste wijziging: februari 2005PowerSTAT.nl - Real statistics