camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlDoorzoeken van een camper...

Camperleven kreeg via de mail een bijzondere vraag binnen. De vraag luidde: "mag mijn camper zomaar doorzocht worden door een opsporingsambtenaar?". Onder het motto: "wist u dat..." een artikel over het doorzoeken van een camper door opsporingsambtenaren.

Op grond van art. 96b Sv zijn opsporingsambtenaren bevoegd om in geval van ontdekking van een strafbaar feit op heterdaad of bij verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67 1e lid Sv zich de toegang tot een vervoermiddel te verschaffen en deze ter inbeslagneming te doorzoeken.
Een vervoermiddel is ieder middel dat bestemd is om personen of goederen te vervoeren, te land, te water of in de lucht. Dit kan dus een auto, boot, of vliegtuig zijn.
De bevoegdheid om een vervoermiddel te doorzoeken ter inbeslagneming is, volgens de memorie van toelichting, met name bedoeld voor drugs en wapens, voor zover de Bijzondere Wet aangaande deze delicten, daarin niet reeds voorziet. In de politiepraktijk kan deze bevoegdheid evengoed bij het onderzoek van andere delicten worden gebruikt, mits er maar wordt voldaan aan de voorwaarde van ontdekking op heterdaad of een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv.

Hoe nu met voertuigen voorzien van een woongedeelte?

In lid 1 van art. 96b Sv is het woongedeelte van een vervoermiddel uitgezonderd van de doorzoeking door een opsporingsambtenaar, zoals bij een camper dus. Dit is begrijpelijk omdat het doorzoeken van een woning een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt dan het doorzoeken van een vervoermiddel. Maar middels een "bevriezing" van de zaak, kan het woongedeelte uiteindelijk veelal toch doorzocht te worden.

Voorbeeld: De politie doet onderzoek naar diefstal van computers en vermoedt dat deze vervoerd worden met een camper. De politie heeft aanwijzingen om welke camper het gaat. Diefstal is een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv. De politie is nu bevoegd om deze camper te doorzoeken ter inbeslagneming op grond van art. 96b Sv.
Het woongedeelte van deze camper mag de politie niet doorzoeken. Wel mag de politie het woongedeelte betreden ter inbeslagneming op grond van art. 96 Sv. Vervolgens mag de politie de zaak bevriezen op grond van art. 96 lid 2 Sv. Voor het betreden van dit woongedeelte heeft de politie een machtiging nodig op grond van de Awbi.


zie ook wetgeving:
-
-
-
-
- 1 persoon 1 paspoort
- aantal zitplaatsen
- bpm tabel
- bpm taxatierapport
- camperinvoer B -> N
- Check online voertuiggegevens
- Een kampeerauto is:
- energie label
- inrichtingseisen
- invoerbepalingen dieren
- kinderzitje en wet
- liinks camperverzekeringen
- motorrijtuigenbelasting
- nettocatalogusprijs?
- Oostenrijk
- Op weg in Spanje
- RDW voertuiggegevens
- RDW-keuring Navigator
- RDW: import & ombouw
- reflectievest
- regelgeving kinderzitjes
- snelheidsbegrenzer
- Verhoging maximumsnelheid
- verkeersweetjes
- wanneer gordels dragen
- zitplaatsen kampeerauto
  

Bron: Materie-deskundige van het KLPD

laatste wijziging: april 2005PowerSTAT.nl - Real statistics