camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlAfschrijving op basis van taxatierapport

Wilt u een in het buitenland geregistreerd en gebruikt motorrijtuig voor het eerst in Nederland registreren? Dan mag u de bpm op verschillende manieren berekenen:
1. op basis van een koerslijst of een taxatierapport of
2. op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel

U mag zelf de voor u voordeligste methode kiezen.

Afschrijving op basis van taxatierapport.

Voorwaarden voor toepassing van afschrijving op basis van een taxatierapport zijn:
  • Een taxatierapport moet afkomstig zijn van een onafhankelijke, erkende taxateur, die geen onderdeel uitmaakt van, of direct of indirect verbonden is aan een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen.

  • Het rapport moet een volledige, gespecificeerde beschrijving en beoordeling bevatten van het motorrijtuig en van de technische staat daarvan.

  • Het rapport moet de waarde aangeven op het moment van de aangifte. Wanneer het rapport niet ouder is dan 1 maand en er geen aanwijzingen zijn dat er daarna veranderingen zijn opgetreden in de waarde van het motorrijtuig, mag worden aangenomen dat aan deze
  • Op het taxatierapport moet de waarde bij verkoop aan particulieren staan.

  • De regeling is alleen bedoeld voor motorrijtuigen die in een zodanige staat zijn dat ze volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen.
    De regeling is niet bedoeld voor een motorrijtuig met essentiŽle gebreken waardoor u er niet mee kunt of mag deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken moet u eerst herstellen. Een auto heeft essentiŽle gebreken als hij bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status).

  • Bij het doen van aangifte moet al aanspraak worden gemaakt op toepassing van de regeling.

  • De aangever moet het motorrijtuig op verzoek van de Douane beschikbaar houden voor een nadere controle.

  • Bij twijfel over de opgegeven waarde kan de Douane om aanvullend bewijs vragen. Als de Douane het aanvullend bewijs niet voldoende vindt, kan hij een hertaxatie laten instellen.


Voorbeeldberekening.
U vergelijkt de gegevens van uw personenauto, bestelauto of motor met de gegevens van vergelijkbare motorrijtuigen die eerder in Nederland zijn geregistreerd. Daarbij kijkt u naar de werkelijke waarde van het motorrijtuig op het moment van registratie in Nederland. Deze waarde vergelijkt u met de historische nieuwprijs van het motorrijtuig in Nederland. De historische nieuwprijs is de consumentenprijs die gold toen het motorrijtuig voor het eerst in gebruik werd genomen. Daarna berekent u een werkelijk afschrijvingspercentage. Van het berekende bruto bpm-bedrag trekt u dit afschrijvingspercentage af. Het bedrag dat uit deze berekening komt moet u aangeven.

Definitie: netto-catalogusprijs

Uitgangspunt voor de berekening van bpm is de netto-catalogusprijs van de personenauto, bestelauto of motor. De netto-catalogusprijs is de catalogusprijs min de omzetbelasting.

Definitie: catalogusprijs

De catalogusprijs is de geadviseerde verkoopprijs die in Nederland geldt op de datum, waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. De geadviseerde verkoopprijs is de prijs inclusief de waarde van de in/op het motorrijtuig aanwezige accessoires. De fabrikant of de importeur van het motorrijtuig stelt de catalogusprijs vast.

Let op!
Importeurs vermelden in hun prijslijsten veelal de consumentenprijs. Dat is de catalogusprijs plus de omzetbelasting plus de bruto bpm.


zie ook wetgeving:
-
-
-
-
- 1 persoon 1 paspoort
- aantal zitplaatsen
- bpm tabel
- camperinvoer B -> N
- Check online voertuiggegevens
- doorzoeken camper
- Een kampeerauto is:
- energie label
- inrichtingseisen
- invoerbepalingen dieren
- kinderzitje en wet
- liinks camperverzekeringen
- motorrijtuigenbelasting
- nettocatalogusprijs?
- Oostenrijk
- Op weg in Spanje
- RDW voertuiggegevens
- RDW-keuring Navigator
- RDW: import & ombouw
- reflectievest
- regelgeving kinderzitjes
- snelheidsbegrenzer
- Verhoging maximumsnelheid
- verkeersweetjes
- wanneer gordels dragen
- zitplaatsen kampeerauto
  

Bron: Douane

laatste wijziging: maart 2009PowerSTAT.nl - Real statistics